จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์ พี่เลี้ยงเด็ก
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
QUEROBIN NGO-OC EWAD
24 yrs. Teacher and Nanny
Salary 1,7000 and Visa 1,400
Live in
     
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
CHENG FALLORINA
CHENG FALLORINA
49 years old Nanny
Salary 15,000 and Visa 1,400
Live in
“I can take care new born baby”
     
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
MEAL
40 years old Teacher and Nanny
Salary 1,7000 and Visa 3,800
Live in
     
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
Sherly’t

32 years old Teacher and Nanny
Salary  17,000 and Visa 1,400
Live in-Live out


     
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
LYN HEART ESPULGAR FRIAS

Diploma in Institutional Health Care Services
23 years old Nanny
Salary 15,000 and Visa 1,400
Live in

     
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
LiZA BUNO
44 years old Maid and Nanny
Salary 15,000 and Visa 1,400
Live in – Live out
     
จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ฟิลิปปินส์  
Snooky Saranilla Eugenio

35 years old Nanny
Salary 14,000
Live out


     
พี่เลี้ยงเด็ก
 
พี่เลี้ยงเด็ก

Copyright @2013 philipinonanny.com All rights reserved


ออกแบบเว็บไซต์